deze krant is een uitgave van het autonoom centrum amsterdam.
Als het aan de regering ligt kent Nederland per 1 januari 2001een nieuwe vreemdelingenwet. Met veel vaart is het voorstel voor de wet door de Tweede Kamer behandeld. In het najaar zal de Eerste kamer zich er over buigen.
De laatste decennia staat migratie in Nederland hoog op de politieke agenda. Al vanaf begin jaren 80 wordt geprobeerd om via wetgeving en andere maatregelen het aantal migranten omlaag te krijgen. Daartoe is de afgelopen jaren een hele reeks wetten afgekondigd die het moeilijker moeten maken om Nederland legaal binnen te komen. Voor mensen die zich in Nederland willen vestigen voor gezinshereniging, studie of arbeid, is de grens steeds meer gedicht
.

De gang van zaken rond de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet maakt duidelijk dat aan het gevoerde beleid geen ander idee ten grondslag ligt dan het weren van migranten. Ondanks het in een vroeg stadium betrekken bij het wetsvoorstel van migranten- en vluchtelingenorganisaties, is het uiteindelijk een ordinair compromis geworden tussen drie partijen die vinden dat Nederland vol is en dat vluchtelingen maar op hun eigen continent moeten worden opgevangen.

Het vreemdelingenbeleid kent steeds restrictievere wetgeving vanwege het feit dat de vorige niet effectief bleek. Er is slechts een manier om dit te voorkomen: het ontwikkelen van een beleid dat daadwerkelijk gebaseerd is op de gedachte dat mensen gelijk zijn, ongeacht hun kleur of nationaliteit.